Prev
Next
 
พิธีเปิดอบรมและจัดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปและเบเกอรี่สำหรับคณะอาจารย์จากราชอาณาจักรกัมพูชา
พิธีเปิดอบรมและจัดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปและเบเกอรี่สำหรับคณะอาจารย์จากราชอาณาจักรกัมพูชา
 

วันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปและเบเกอรี่สำหรับคณะอาจารย์จากราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายวิชาการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์จากราชอาณาจักรกัมพูชา และดร.อินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาค 4 กล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรอาหารยุโรปและเบเกอรี่สำหรับคณะอาจารย์จากราชอาณาจักรกัมพูชา

และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทัศเทพ อังกุราภินันท์ ผู้ช่วยสอน มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ" และสาธิตการประกอบอาหารในเมนูดังนี้ Pork Cordon Bleu และ Pepper Steak with Rosti Potato ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพโดย //Admin_PP

ภาพและเนื้อหาโดย //Admin_TS

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16 กรกฏาคม 2562
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000470
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup