5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว ช่างฝีมืออาหารไทย(Plus) รุ่น197 (วันเสาร์)
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (plus) รุ่น197 (วันเสาร์) โดยมี อาจารย์นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีในหัวข้อ ภาษาอังกฤษสำหรับการครัว ณ ห้องประชุมพยาบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
ภาพและเนื้อหาข่าวโดย //Admin_Kittiyaporn

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26 พฤษภาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000092
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup