5
Prev
Next
 
อบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น196 (วันอาทิตย์)
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะยาว หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (Plus) รุ่น196 (วันอาทิตย์) โดยมี อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา เป็นวิทยากรสาธิตในเมนู ต้มส้มปลากระพง น้ำพริกกะปิ หมี่กะทิ ข้าวเหนียวเปียกข้าวโพด ณ ห้อง 10102 และ 10304 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000154
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup