5
Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 98
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรอาหารนานาชาติ ยุโรป (Plus) รุ่น 98 โดยมี อาจารย์สมิตา มอร์เตโร และ อาจารย์ธิติมา แก้วมณี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ภาคทฤษฎี ในหัวข้อ อุปกรณ์เครื่องมือ การจัดเก็บ การบำรุงรักษา หลักการประกอบอาหารยุโรป การบริการอาหาร เละการจัดโต๊ะ ณ ห้องบรรยายและสาธิต อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09 มิถุนายน 2567
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000030
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup