5
Prev
Next
 
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ขนมอบเบื้องต้น 2
 

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 โดยมี อาจารย์วันธนา ลวณางกูร และ อาจารย์วฤติยา สมทะนะ เป็นวิทยากร ผู้ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและสาธิตภาคปฏิบัติ ในเมนู บราวนี่ ชิฟฟ่อนใบเตย เค้กชาเขียว โรลบลูเบอรี่ ขนมปังทูน่า โดนัททูน่า และขนมปังเนยสด ณ ห้องปฏิบัติการ 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10 มิถุนายน 2567
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000037
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup