5
Prev
Next
 
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน  ให้การต้อนรับคณาอาจารย์บุคลากร และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานที่และกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภาพและเนื้อหาโดย //Admin_Kittiyaporn

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000096
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup