5
Prev
Next
 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2
 

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น 2 โดยมี อาจารย์วันทนา ลวณางกูร และ อาจารย์วฤติยา สมทะนะ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ขนมปังทูน่า โดนัททูน่า ขนมปังเนยสด บราวนี่ ชิฟฟ่อนใบเตย เค้กชาเขียว และโรลบลูเบอร์รี่ ณ ห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 
 
แชร์ไป Facebook
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 พฤศจิกายน 2566
 
จำนวนผู้เข้าชม : 0000232
 
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup