7
Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ธันวาคม 2563 [1 - 31 ธันวาคม 2563]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ตุลาคม 2563 [1 - 31 ตุลาคม 2563]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤศจิกายน 2563 [1 - 30 พฤศจิกายน 2563]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 183 (96 ชั่วโมง) [22 พฤศจิกายน 2563 - 7 มีนาคม 2564]
หลักสูตรขนมปังและพาย รุ่น 36 (วันอาทิตย์) [18 ตุลาคม - 20 ธันวาคม 2563]
หลักสูตรพื้นฐานอาหารตะวันตก รุ่น 2 (วันเสาร์) [17 ตุลาคม - 26 ธันวาคม 2563]
หลักสูตรขนมไทย รุ่น 1 (วันอาทิตย์) 78ชั่วโมง [8 พฤศจิกายน 2563 - 24 มกราคม 2564]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 73 (วันเสาร์) [26 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2563]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 90 (วันอาทิตย์) [13 กันยายน - 8 พฤศจิกายน 2563]
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย รุ่น 181-182 (96 ชั่วโมง) [รุ่น 181 (วันเสาร์) : 5 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 2563  // รุ่น 182 (วันอาทิตย์) : 20 กันยายน - 20 ธันวาคม 2563]
หลักสูตรModern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 15 (วันอาทิตย์) [วันที่ 10 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม 2563]
 

 
อบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1
วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 โดยมี อาจารย์วิวรรณ พลศรี และ อาจารย์พุทธิพงษ์ เชี่ยววิจิตรพันธุ์เป็นวิทยากรสาธิต ณห้อง 10205 อาคาร 10 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตร การเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ
วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเปิดร้านกาแฟแบบมืออาชีพ โดยมีอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู กาแฟ ร้อน-เย็นต่างๆ ชาและเมนูที่ขายอยู่ในร้านกาแฟดังต่างๆ ณ อาคาร12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020 โดยมีอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนู ข้าวคลุกกะปิมากิ ให้แก่สาวงามทั้ง 30 คน ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 (เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563)
เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ในสาชาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 (ภาคทฤษฎี วันที่ 14 ตุลาคม 2563) รับเพียง 48 ท่านเท่านั้น
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เดือน ตุลาคม 2563
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือน ตุลาคม2563 ระดับ 1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 27 ตุลาคม 2563) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
อบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย 1
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรขนมไทย1 ในเมนู ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ทองเอก ลูกชุบ และขนมชั้น ณ ห้อง10205 อาคาร10 ชั้น2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรอาหารว่างจีน ในเมนู ปอเปี๊ยะทอดจีน ปอเปี๊ยะสด ฮ้อยจ๊อ ก๋วยเตี๋ยวหลอด ขนมจีบ ฮะเก๋า ซาลาเปาไส้ครีม/ไส้หมูสับ ณ ห้อง 10305 อาคาร 10 ชั้น 3 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เดือนสิงหาคม