Prev
Next
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 64 (วันอาทิตย์) [29 พฤศจิกายน 2558 - 14 กุมภาพันธ์ 2559]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือนสิงหาคม 2558 [1-31 สิงหาคม 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือนกันยายน 2558 [1 - 30 กันยายน 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือนตุลาคม 2558 [1 - 31 ตุลาคม 2558]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 137 - 138 [31 ตุลาคม 2558 - 6 มีนาคม 2559]
หลักสูตรอาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น ปี 2558 [ปี 2558]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 24 [14 พ.ย. 58 - 23 ม.ค. 59]
หลักสูตรอบรม Modern Dessert รุ่น 6 (วันอาทิตย์) เต็มแล้วค่ะ [วันที่ 11 ต.ค. 58 - 20 ธ.ค. 58]
 

 
โครงการอบรมการพัฒนาพนักงานบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (เบเกอรี่)
เมื่อวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำเบเกอรี่
โครงการอบรมการพัฒนาพนักงานบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (อาหารไทย)
เมื่อวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการทำอาหารไทยแบบสมัยใหม่
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2558 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของ บริษัท สยามเมกซ์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นคร แซ่สี ผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบเบเกอรี่
วิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหารให้แก่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการฝึกอบรมอาหาร ได้แก่เมนูซอสผัดไทย ซอสส้มตำ และซอสเปรี้ยวหวาน ให้แก่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0197056
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup