Prev
Next
หลักสูตรระยะสั้น ขนมอบเบื้องต้น2 ศูนย์ลำปาง [21 - 22 กรกฎาคม 2561]
หลักสูตรระยะสั้น เค้กและคุกกี้ 1 ศูนย์ลำปาง [16 - 17 มิถุนายน 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน สิงหาคม 2561 [1 - 31 สิงหาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กรกฎาคม 2561 [1-31 กรกฎาคม 2561]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มิถุนายน 2561 [1 -30 มิถุนายน 2561]
หลักสูตรอบรม Modern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 14 (วันเสาร์) [7 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2561]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 82 (วันอาทิตย์) [15 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561 ]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 68 (วันอาทิตย์) [17 มิถุนายน - 26 สิงหาคม 2561]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 165 - 166 [รุ่น 165 (วันเสาร์) : 7 กรกฎาคม - 20 ตุลาคม 61 รุ่น 16ุุ6 (วันอาทิตย์) : 2 กันยายน - 2 ธันวาคม 61]
หลักสูตรการฝึกอบรมแกะสลักผักและผลไม้ [รุ่น 1 : 11 พ.ย. - 23 ธ.ค.60 / รุ่น 2 : 10 ก.พ. - 17 มี.ค.61 / รุ่น 3 : 5 พ.ค. - 10 มิ.ย.61 / รุ่น 4 : 1 ก.ย. - 6 ต.ค.61]
 

 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการTalent Mobility"
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการTalent Mobility" จำนวน 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ภาคทฤษฎี วันที่ 19 มิถุนายน 2561 และภาคปฏิบัติ วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2561 ) ณ อาคาร12 ชั้น6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จำนวน 18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสถานที่และห้องปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงาน ณ อาคาร12 ชั้น 6 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ วันที่ 16-17 มิ.ย. 61
วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 จัดอบรมหลักสูตรกาแฟและเบเกอรี่สำหรับกาแฟ ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นราเดช ผู้วานิช เป็นวิทยากรสาธิต ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2560 จัดอบรมหลักสูตรอาหารไทย 1 ระยะสั้น 2 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ราตรี เมฆวิลัย เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูแกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงเทโพ แกงกระหรี่ไก่ และอาจารย์ฉัตรชนก บุญไชย เป็นวิทยากรสาธิต ในเมนูพะแนงหมู ฉู่ฉี่ปลาทูสด และหมูสะเต๊ะ ณ ห้อง 10206 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้ 1 ระยะสั้น 2 วัน (วันเสาร์-อาทิตย์)
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 จัดอบรมหลักสูตรเค้กและคุกกี้1 ระยะสั้น 2 วัน ในเมนูคุกกี้สับปะรด คุกกี้อัลมอนด์ เค้กเนยสด เค้กช๊อคโกแลต เค้กชิฟฟ่อนวนิลา เค้กกาแฟ และเค้กชอคโกแลตพร้อมแต่งหน้าพื้นฐาน ณ ห้อง 10205 อาคาร10 ชั้น2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์และนักศึกษาเข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน นำโดย ผศ. ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้นำอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAIFEX 2018 เข้าพบ รศ. ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารสำนักอธิการบดี (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยากรอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 10-12
วันที่ 11-16 มิถุนายน 2561 อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 10-12 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0838189
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup