Prev
Next
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน มีนาคม 2559 [1-31 มีนาคม 2559]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน กุมภาพันธ์ 2559 [1-29 กุมภาพันธ์ 2559]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 59 (วันเสาร์) [23 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2559]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 141 - 142 [19 มีนาคม - 21 สิงหาคม 2559]
หลักสูตรอาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น ปี 2559 [ปี 2559]
หลักสูตรอบรม Modern Dessert รุ่น 7 (วันเสาร์) เต็มแล้วค่ะ [6 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2559]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 25 (วันอาทิตย์) เต็มแล้วค่ะ [28 กุมภาพันธ์ - 8 พฤษภาคม 2559]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที 65 (วันเสาร์) เต็มแล้วค่ะ [9 มกราคม - 19 มีนาคม 2559]
 

 
การสาธิตเครื่องดื่ม หัวข้อเคล็ดลับสูตรอร่อย วันที่ 29 ม.ค. 59
ในวันที่ 29 ม.ค. 59 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้กับนักศึกษาในหัวข้อเคล็ดลับสูตรอร่อย
อบรมส่วนบุคคลชาวไนจีเรีย หลักสูตรอาหารไทย
วันที่ 27 มกราคม 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการเรือน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมส่วนบุคคลชาวไนจีเรีย หลักสูตรอาหารไทย ในเมนู แกงเขียวหวานไก่ แกงมัสมั่น หมูสะเต๊ะ โดยอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ระดับ1 (ภาคทฤษฎี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)
อบรมส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส หลักสูตรอาหารไทย
วันที่ 10 มกราคม 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ(โรงเรียนการเรือน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส หลักสูตรอาหารไทย ในเมนู ต้มยำกุ้ง ผัดไทย และทับทิมกรอบ โดยอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธ์ศักดิ์
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0295351
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup