Prev
Next
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 63 (วันเสาร์) [3 ตุลาคม - 19 ธันวาคม 2558]
หลักสูตรอาหารญี่ปุ่นเบื้องต้น ปี 2558 [ปี 2558]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 24 [14 พ.ย. 58 - 23 ม.ค. 59]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือนสิงหาคม 2558 [1-31 สิงหาคม 2558]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือนกรกฎาคม 2558 [1-31 กรกฎาคม2558]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 135 - 136 [15 สิงหาคม - 20 ธันวาคม 2558]
หลักสูตรอบรม Modern Dessert รุ่น 6 (วันอาทิตย์) [วันที่ 11 ต.ค. 58 - 20 ธ.ค. 58]
หลักสูตรอบรมอาหารไทยสำหรับชาวต่างชาติ [มกราคม - ธันวาคม ]
 

 
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน “Global Taste of Korea Contest 2015”
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทำอาหารเกาหลีชิงแชมป์โลก “Global Taste of Korea Contest 2015” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแสดงฝีมือที่ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Tourism, Hospitality and Culinary Arts Intenational Conference
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 โรงเรียนการอาหารนานชาติสวนดุสิต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดอาหารว่างในเมนู "ข้าวเหนียวมะม่วง" สำหรับงาน Tourism, Hospitality and Culinary Arts International Conference
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารและขนมให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 8-10 มิถุนายน 2558
อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารให้กับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารชาวลาว
โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารให้กับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจร้านอาหารชาวลาว ระหว่างวันที่ 3-6 และ 8-10 มิ.ย. 58
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0163121
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup