Prev
Next
หลักสูตรอบรม Modern Dessert(อาหารจานหวาน) รุ่น 10 (วันเสาร์) [25 กุมภาพันธ์ - 29 เมษายน 2560]
หลักสูตรอบรมเค้กและคุกกี้ รุ่นที่ 62 (วันอาทิตย์) [8 มกราคม - 16 มีนาคม 2560]
หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย รุ่นที่ 149 - 150  [รุ่น 149(วันเสาร์) 7 ม.ค. - 8 เม.ย.60 : รุ่น 150(วันอาทิตย์) 5 ก.พ. - 28 พ.ค.60]
หลักสูตรอบรมขนมปังและพายเพสทรี่ รุ่น 27 (วันเสาร์) [17 ธันวาคม 2559 - 25 กุมภาพันธ์ 2560]
หลักสูตรอบรมอาหารนานาชาติ (ยุโรป) รุ่นที่ 71 (วันเสาร์) เต็มแล้วค่ะ [17 ธันวาคม 2559 - 4 มีนาคม 2560]
หลักสูตรไวน์กับอาหารไทยร่วมสมัย [วันที่ 26-27พฤศจิกายน 2559 (เปลี่ยนวันอบรม จากวันที่1 - 2 ตุลาคม 2559) (วันเสาร์-อาทิตย์)]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน ธันวาคม 2559 [1 - 31 ธันวาคม 2559]
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 วัน เดือน พฤศจิกายน 2559 [1 - 30 พฤศจิกายน 2559]
 

 
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้บริหารจากโรงเรียน The Westside Schools ประเทศแคนาดา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้บริหารจากโรงเรียน The Westside Schools ประเทศแคนาดา
จัดสาธิตและบริการอาหารเช้างานประชุมของโรงสีข้าวร่วมกับกรมสัตว์ทหารบก
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสาธิตและบริการอาหารเช้างานประชุมของโรงสีข้าวร่วมกับกรมสัตว์ทหารบก
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ (โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ2 เดือนธันวาคม 2559
เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย เดือนธันวาคม 2559 ระดับ2 (ภาคทฤษฎี วันที่ 23 ธันวาคม 2559) รับเพียง 24 ท่านเท่านั้น
 
 
 
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0491365
โรงเรียนการอาหาร
นานาชาติสวนดุสิต
295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร +66(0)2244-5391-3 โทรสาร +66(0)2244-5390
Copyrights 2014 Suan Dusit International Culinary School. All rights reserved. Powered by DZYGroup